Het “Amerongs volkslied”

 

 

Waar lang geleên de Batavier eens leefde frank en vrij,

Daar ligt nu Amerongen fier; hun nazaat dat zijn wij.

In ‘t lieflijk groen verscholen, aan d’oever van de Rijn,

daar wonen en daar werken zij, die Bato’s zonen zijn.

 

Maar wat er ook veranderd zij, in trouw zijn w’hun gelijk.

Die deugd, zo groot bij Batavier, zijn d’Amerongers rijk!

In trouw aan koninginne en ‘t koninklijk gezin.

Hoezee voor ‘t Batavierenland, hoezee voor Koningin.